Dokumenter

Åpne

Op.

Highway Hypnosis

Episode #1 av Tore Vagn Lid
Transiteatret-Bergen i samarbeid med Prosjektprogram for kunstnerisk utvikling (KhiO).

 
Les mer

Hvor:

Bergenspremiere Hordaland Teater / Logen

Når:

Spilles 6. t.o.m. 13 Januar 2018

Billetter:

Billett

Av/med

Tore Vagn Lid

Dokumenter

Åpne

Op.

U-DUB / N-DUB

Tt-B i samarbeid med "Prosjektprogrammet for kunstnerisk utvikling" presenterer prosjektet U-DUB (Øvelser i Unntakstilstand) og N-DUB (Øvelser i Naturtilstand) av Tore Vagn Lid. Prosjektet står i forlengelse av Lid /Transits DUB Leviathan! som hadde premiere under Festspillene i Bergen 2015.

Les mer

Hvor:

Dramatikkens hus

Når:

25.04.2016

Billetter:

Billett

Av/med

Tore Vagn Lid

Dokumenter

Åpne

Op. 7

DUB Leviathan!

SCENISK DUB / SCENISK ALBUM by Tore Vagn Lid

Scenisk album på Festspillene i Bergen

Tore Vagn Lid presenterer med dette prosjektet et scenisk album i stoffskiftet mellom spill, hørespill og konsert. 

Unntakstilstand beskriver situasjoner hvor normale lover og regler settes ut av spill, gjerne forårsaket av en plutselig katastrofe eller uventet hendelse. I Tore Vagn Lids sceniske DUB forenes scenekunst med DUB-dj-ens arbeidsmåter rundt et felles mål: Å forberede oss på unntakstilstanden og lage et slags «beredskapsteater» for fremtiden.


Les mer

Hvor:

Cornerteatret

Når:

28.05 -05.06

Billetter:

Billett

Av/med

Regi, tekst og konsept: Tore Vagn Lid

Dokumenter

Åpne

Op. 6

ALMENRAUSCH - VISUELL RADIOHØYRING

Bergensposisjonar #1: 

Radio som medium står i eit underleg spenn mellom estetikk og opplysning, mellom det prosaiske og det dramatiske og mellom formidling og kommunikasjon. Radioen står så å seia i eit mellom-rom, ikkje berre som det fysiske objektet som menneske kan samla seg ikring og lytta til, men og som svevande ambivalens mellom “høg” og “låg”, mellom masse og elite og mellom nytt og gamalt. 

Les mer

Hvor:

Østre - hus for lydkunst og elektronisk musikk

Når:

18.12.2013

Billetter:

Billett

Av/med

Regi, tekst og audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid, Lys: Norunn Standal, Rekvisittar /Scene: Øystein Nesheim, Lyddesign (NRK): Arne Barca, Produsent for NRK Radioteatret: Steinar Berthelsen, Produsent for Tt-B: Tor Christian Bleikli, Videodokumentasjon: Tore Vatne 

Dokumenter

Åpne

Op. 5

Judasevangeliet - sørgespill

For få år siden gikk nyheten ut over verden om at det var funnet fragmenter av et nytt evangelium. En gjeter ved bredden av elven Nilen skulle ha oppdaget en rull med bleknet papyrus. På siste linje på den siste og trettende siden stod det: Ευαγγέλιον του Ιούδα - «Judasevangeliet». Dette er evangelisten – ikke synderen – Judas Iskariot sitt evangelium. 
Les mer

Hvor:

METEORFESTIVALEN, Røkeriet (BERGEN)

Når:

17.10 (kl 21:00) og 18.10 (kl 17:00 & 21:00)

Billetter:

Billett

Av/med

Regi/ tekst /audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid
Musikk: Glenn Erik Haugland og Tore Vagn Lid

Dokumenter

Åpne

Op. 04

Fatzer av Bertolt Brecht

(Re)konstruert av Tore Vagn Lid

Anført og motivert av lederen Johann Fatzer, har et lite "team" på fire desertert fra en desperat og tapende frontlinje. Fra sitt alt for trange skjulested venter de på en sosialistisk omveldtning. Forløsningen lar vente på seg, politisk kamp blir til eksistenskapmp, og ventingen til en kamp om livet.

og fra nå av

 og i lang tid 

vil det ikke finnes noen seier mer i deres verden.

bare beseirede

(johann f)

Les mer

Hvor:

Festspillene i Bergen 2012 - Logen Teater

Når:

Premiere 25.05.12, Forestillinger Nationaltheatret 6. og 7. desember

Billetter:

Billett

Av/med

TORE VAGN LID (re)constrution, director, concept, translation
KYRRE BJØRKÅS/GUNHILD MATHEA OLAUSSEN/TORE VAGN LID Scenografi, LINN THERESE MICHELSEN kostymer, GRO ESPEDAL korleder, THOROLF THUESTAD lyd, MARKUS GRANQVIST lys, KRISTIAN PEDERSEN animasjoner, CARO LÔVITZ dramaturgisk assistent (tekst), ØYSTEIN NESHEIM scenografi assistent, LEO PRESTON lys assistent, MARI SOFIE ANDREASSEN produsent

Dokumenter

Åpne

Op. 05

Sound of Science

Scenisk seminar av Tore Vagn Lid

Sound of Science er fjerde og siste sats i Tore Vagn Lids Biologisuite, et flereårig prosjekt for å sette inn et oppdatert musikkteater i en kritisk dialog med en ny biologisk fundert vitenskap om mennesket. Sound of Science er ikke en forestilling, men et utvidet seminar. Den er ikke for et publikum, men utelukkende for seminardeltakere, dvs. for spesielt interesserte, og spilles ikke et i teater men arrangeres først og fremst i vitenskapens egne (seminar)rom. 

Les mer

Hvor:

Dramatikkens hus, NTNU, UiO, UiT, UiB

Når:

Neste: Sound of Science, på NTNU Trondheim mars 2012

Billetter:

Billett

Av/med

Tore Vagn Lid: konsept/ordstyrer, Kyrre Bjørkås: Scenograf, Rune Andreassen: Video, Thorolf Thuestad: Lyd, Roar Sletteland: Dramaturg

Dokumenter

Åpne

Op. 05

Ressentiment - Pavane til en død prinsesse

Del av teatersuiten Ut,ut i det grønne! (2010)

Avmaktens Anatomi – Inn i testsonen


Der stat, samfunn  og skole snakker høyt om det unge menneskets potensial og utviklingsmuligheter, snakker nå en ny ”naturalistisk” forskning stadig høyere om det statiske, det medfødte og det naturbestemte.

Hva skjer når ”taperen” – i møte med populærvitenskap, tv-underholdning og internett-tester, begynner å se på seg selv som natur?

Les mer

Hvor:

Stamsund internasjonale teaterfestival, BIT-Teatergarasjen / DNS, Black Box Teater m.fl.

Når:

2010/11

Billetter:

Billett

Av/med

Tekst/regi og audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid

Dokumenter

Åpne

Op. 05

Ut, ut i det grønne!

Teatersuite av Tore Vagn Lid

Suiten «Ut, ut i det grønne!» tar opp tråden fra Tore Vagn Lid og Transiteatret-Bergens «Elephant Stories» (FIB-09/Samtidsfestivalen-09), som foregrep tematikken i NRK- og Harald Eias «Hjernevask», men som i motsetning til dette tok et klart standpunkt mot en naiv naturalistisk tendens i formidling og forståelse av biologisk forskning. F.eks. blir flere psykiatriske diagnoser på hypotesenivå (ADHD, Bipolaritet) formidlet og mottatt som naturlige og uforanderlige størrelser.

Les mer

Hvor:

Black Box Teater

Når:

høst 2010

Billetter:

Billett

Av/med

Tekst/Regi/Audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid. Scenografi/Video: Kyrre Bjørkås. Lyddesign/Lydteknikk: Thorolf Thuestad. Lydteknikk/Fonograf: /Materialdramaturg: Roar Sletteland. Musikk & Lyddramaturgi/Musikalske arr.: Tore V. Lid. Inspisient: Kirsti Aksnes og Sara Bruteig Olsen. Scenografiassistent: Gunnhild Mathea Olaussen. Video 1/3: Rune Andreassen

Dokumenter

Åpne

Op. 02

Polyfoniavariasjoner

av Tore Vagn Lid

Del av teatersuiten Ut,ut i det grønne!

PolyfoniaVariasjoner (pilot-prosjekt)

Tore Vagn Lid (forfatter og regissør)

Les mer

Hvor:

Landmark - Bergen Kunsthall, Black Box, Rådstua Teater (Tromsø), Hamar Teater m.fl.

Når:

Vår/høst 2010

Billetter:

Billett

Av/med

Tekst, regi og audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid, Scenograf/Video: Kyrre Bjørkås, Lyd: Thorolf Thuestad

Dokumenter

Åpne

Op. 05

Elephant Stoires

Om Dyr av Elfriede Jelinek / Passacaglia av Tore Vagn Lid

En nådeløs konfrontasjon med våre livsideal.

Er bevissthet bare elektriske impulser i hjernen?Blir kvinner usynlig når de runder 50? Hva er forholdet mellom biomedisin, livsstilsindustri og "friheten til å velge"?

I Elephant Stories blir vår moderne selvforståelse satt på prøve.

Les mer

Hvor:

Festspillen i Bergen (2009), Nationaltheatret -Amfi (Samtidsfestivalen 2009)

Når:

Premiere 31.05.2009

Billetter:

Billett

Av/med

Tekst, regi og audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid

Dokumenter

Åpne

Op. 04

Die Massnahme

av Bertolt Brecht & Hanns Eisler

Et <<lærestykke>> i form av et oratorium

Die Maßnahme er kanskje et av det moderne musikkteatrets dristigste estetiske og politiske eksperimenter. Oppføringen i Bergen under Festspillene 2007– ikke bare en norsk, men også en nordisk uroppførelse av verket som helhet.

Hanns Eisler og Bertolt Brechts ”Die Massnahme”(1929/30) er – tross mange misforståelser - ikke et teaterstykke, og er heller ikke et stykke med musikk. Heller dreier det seg her om et omfattende musikkdramatisk eksperiment,

Les mer

Hvor:

Festspillene i Bergen (2007) / Salzburger Festspielen (2008)

Når:

Nordisk urfremføring 30. mai 2007 /

Billetter:

Billett

Av/med

Regi / Konsept: Tore Vagn Lid, Dirigent: Eberhard Kloke, Scenograf: Kyrre Bjørkås, Video: Rune Andreassen, Lyd: Thorolf Thuestad, Orkester: Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Divisjonsmusikken), Kor: Skrik, Kordirigent: Jon Blickfeld

Dokumenter

Åpne

Op. 02

Polyfonia - eller født mot bedre vitende

Et visuelt hørespill

Polyfonia jakter på en skjerpet spenningsflate mellom samfunnets og skoleverkets tradisjonelle humanistiske idealer, og de historier eller virkelighetsbilder som formidles gjennom kultur- og ungdomsindustriens egne medium.Mistanken retter seg mot en tiltakende dobbeltkommunikasjon, en taus – men ikke mindre virkningsfull - polyfoni mellom motstridene historier og virkelighetsbilder, hvor fellesskap står mot individualisme, mangfold står mot standardisering, innside (selvfølelse) mot utside (kropp), og framskritt mot forsprang.

Les mer

Hvor:

Kulturskatten i Telemark, Teater Ibsen, Den Nationale Scene,

Når:

Premiere ved DNS 4. november 2007

Billetter:

Billett

Av/med

Tekst & Regi: Tore V. Lid,

Lyddesign: Thorolf Thuestad & Tore V. Lid (i samarbeid med Bek- Bergen senter for elektronisk kunst) ,Lydteknikk: Thorolf Thuestad, Scenografi: Kyrre Bjørkås

Dokumenter

Åpne

Op. 04

Mann = Mann av Bertolt Brecht

«Mann = Mann» er noe av det mest aparte som er satt opp på et norsk institusjonsteater,

og ære være de modige sjeler i Stavanger som våget dette.

En ting er den politiske motivasjonen i så vel stykket som selve iscenesettelsen,

men forestillingen har i tillegg stor underholdningsverdi.

(Verdens Gang)

Les mer

Hvor:

Rogaland Teater - hovedscenen

Når:

Premiere 10. april 2008

Billetter:

Billett

Av/med

Tore Vagn Lid (regi/konsept), Kyrre Bjørkås (scenografi)

Dokumenter

Åpne

Op. 03

Utsnittet - Esse est percipi

En scenisk suite over ti etapper av Tore Vagn Lid

Del av teatersuiten "To be continued..." (episod 1)

Treet som faller i skogen

Denne episoden fra teaterføljetongen "To be continued", kretser i stafettbevegelse rundt problemstillingen utsnittet: Hva passer inn og hva faller utenfor utsnittet , ikke bare i tv-medial forstand - men mer generelt.

Les mer

Hvor:

Den National Scene / BIT-Teatergarasjen

Når:

Vår 2005

Billetter:

Billett

Av/med

Manus, konsept & Regi: Tore Vagn Lid, Lyd: Thorolf Thuestad (BEK), Video: Kyrre Bjørkås & Rune Andreassen

Dokumenter

Åpne

Op. 03

Hværken offer eller bøddel - Utvidelse av kampsonen

Scenemusikalske dialoger med Michel Houellebecq`s L'Extention du domaine de la lutte

av Tore Vagn Lid, med musikk av Glenn Erik Haugland

Del av teaterserien To be continued... (2005/2006)

 

Les mer

Hvor:

BIT-Teatergarasjen / DNS

Når:

Premiere 5. november 2005

Billetter:

Billett

Av/med

Regi/audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid Komponist: Glenn Erik Haugland Visuell utforming: Kyrre Bjørkås & Rune Andreassen (Bjørkås/Andreassen), Lyddesign: ved Thorolf Thuestad (BEK)

Dokumenter

Åpne

Op. 03

The Great Pop Ambient Pub Quiz Show

Or Social Enginering In The Post-Modern Art Field -And it`s Friends

av Tore Vagn Lid

Del av teatersuiten To be continued... (episode 2)

Les mer

Hvor:

Den Nationale Scene

Når:

Premiere DNS - Lillescene 22.02.2005

Billetter:

Billett

Av/med

Tore Vagn Lid (tekst / konsept)  Kyrre Bjørkås (video), Rune Andreassen (Video), DJ Teflon Thuestad, Simen Grankel (Quiz-design),

Dokumenter

Åpne

Op. 02

Maybe it`s too nice?

Et visuelt hørespill etter Richard Dressers "Under Beltestedet"

Sceniske refleksjoner over en frosset fleksibilitet

"Hva er sannhet?", spottet Pilatus, og han gadd ikke en gang å vente på svar." (J.L. Austin)

Men der Pilatus ennå kunne gå, står karakterene i Maybe it's too nice? fastlåst i et nytt arbeidsmarkeds (og en ny økonomis) vidåpne og gjennomfleksible kontorlandskap. Ingen vegger, ingen dører, ingen faste plasser - alt er fleksibelt, og alt kan allokeres - også sannheten. 

Les mer

Hvor:

Studio Bergen, Den Nationale Scene (FIB -05), Avantgarden, Tou Scene, PIT (-06)

Når:

Premiere 10. april 2004

Billetter:

Billett

Av/med

Tore Vagn Lid ( Regi/Audiovisuelt konsept & musikalske arr.) -Thorolf Thuestad (Lydteknikk) - Marte Jos Ekhougen (Scenografi) -Simen Grankel (Video)

Dokumenter

Åpne

Op. 02

Trio for to skuespillere og spansk gitar

- Et visuelt hørespill for barn

av Tore Vagn Lid

Et forsøk på å vinne i lyd det en skoleforestilling taper i rom

Les mer

Hvor:

Studio Bergen Bergen, turnèforestilling

Når:

Premiere 4. desember, 2004

Billetter:

Billett

Av/med

Manus/ konsept/ komposisjon / regi: Tore Vagn Lid - Scenografi: Claus Gladyszak - Lyd (design):Simen Grankel & Tore Vagn Lid

Dokumenter

Åpne

Op. 01

Walk Cat, Walk!

- Scenic Variations on a Theme

Written and directed by Tore Vagn Lid

Theme: Talk-show
(Cadenza: “… but maybe, if I could have some music!?”)

1. Variation: Silent Monologue
2. Variation: Double-play
3. Variation: Audition-Jam
4. Variation: Thinking Chorus - “The Original Story About Ourselves”
5. Variation: Hunting Lights
6. Silent finals: Deceptive Resolution

Les mer

Hvor:

Black Box Teater, BIT, Transeuropa 2003 (GE), Baltoscandal(ES), Monty (BE), Kannonhallen (DK)

Når:

Premiere 22.02.2002

Billetter:

Billett

Av/med

Director, text, music: Tore Vagn Lid,  Stage designe/Video: Ingrid Berven, Lys: Ketil M. Olsen,Costumes: Camilla S. Johannessen/Ingrid Berven, Production assistance/Technical: Trine Thom Moe, Simen Grankel, Thorolf Thuestad, Harald Midthun

Dokumenter

Åpne

Op. 01

Opus 1 - Maktens Anatomi

Sceniske variasjoner over et tema

av Tore Vagn Lid

Produsert av Transiteatret-Bergen 1999-2001

Les mer

Hvor:

Indusrihuset Møhlenpris, BIT, Black Box Teater, Avantgarden, Rogaland Kunstmuseum m.fl

Når:

Premiere 24.02.2001

Billetter:

Billett

Av/med

Tekst/regi/konsept: Tore Vagn Lid

Lys/Scenografi: Patiric Maire

Aktuelt

Dec. 2017

Bergenspremiere i Logen 6. Januar 2018

Transiteatret-Bergen åpner 2018 på Logen i et nytt og spennende samarbeid med Hordaland Teater .

Velkommen til Bergenspremiere på Highway Hypnosis av Tore Vagn Lid Lørdag 6. Januar.

Bestill billetter her

Forestillinger:

6.01 kl 19:00 Highway Hypnosis (Bergenspremiere) i Logen

10.01 kl 19:00 Highway Hypnosis i Logen

11.01. kl 19:00 Highway Hypnosis i Logen

12.01 kl 19:00 Highway Hypnosis i Logen

13.01 kl 19:00 Highway Hypnosis i Logen

Les mer om forestillingen her

 

Les mer...

Twitterfeed

Blogfeeds

Kontakt

Nov. 2017

Kontakt

E-post:
transiteatret [at] gmail.com

Produsent / Dgl.led.: Tor Christian F Bleikli

Tlf: (+47) 41 30 29 40 / epost: torcfb [at] gmail [punktum]com 

Kunstnerisk leder.:Tore Vagn Lid

Tlf: (+47) 928 19 654 /e-post: torevagn(at)gmail.com

Postadresse:
Transiteatret-Bergen
postboks 1189
5811 Bergen

Besøksadresse:
Hordaland Kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen