Dokumenter

Lukke

Polyfonia - eller født mot bedre vitende

Et visuelt hørespill

Polyfonia jakter på en skjerpet spenningsflate mellom samfunnets og skoleverkets tradisjonelle humanistiske idealer, og de historier eller virkelighetsbilder som formidles gjennom kultur- og ungdomsindustriens egne medium.Mistanken retter seg mot en tiltakende dobbeltkommunikasjon, en taus – men ikke mindre virkningsfull - polyfoni mellom motstridene historier og virkelighetsbilder, hvor fellesskap står mot individualisme, mangfold står mot standardisering, innside (selvfølelse) mot utside (kropp), og framskritt mot forsprang.

Hvor:

Kulturskatten i Telemark, Teater Ibsen, Den Nationale Scene,

Når:

Premiere ved DNS 4. november 2007

Billetter:

Billett

Av:

Tekst & Regi: Tore V. Lid,

Lyddesign: Thorolf Thuestad & Tore V. Lid (i samarbeid med Bek- Bergen senter for elektronisk kunst) ,Lydteknikk: Thorolf Thuestad, Scenografi: Kyrre Bjørkås

Med:

Tor Christian F. Bleikli, Mona Solhaug, Thea D. Fjørtoft

Det man som ung hører – det man får fortalt – synes på vesentlige punkter nettopp ikke å svare til det man selv ser eller erfarer gjennom filmindustrien, i reality-føljetongen eller i det kulørte magasinet. Nettopp i kraft av det visuelle hørespillet søker jeg med Polyfonia å finne en scenisk form, egnet til å artikulere, eller til å bringe til uttrykk disse spenningsflatene nettopp som gjenstand for kritisk avdekking, refleksjon og erfaring. Forestillingens spilleplass eller dramaturgiske momenter, søker seg mot de stedene hvor virkeligheten (eller kanskje bedre – virkeligheter) kolliderer og blir til dobbeltkommunikasjon. Ved å lete etter, fiksere, og samtidig levendegjøre slike motstridende stemmer i scenerommet, spørres det samtidig etter virkning: Hva skjer når det man som ungt menneske føler – om kropp, om vennskap, tillit og seksualitet – ikke svarer overens med det man lærer og tenker, eller når det man hører motsies av det man ser? I det popsangeren advarer mot kroppshysteri og spiseforstyrrelser, synger bildene - kameralinsene, utsnittene og gestene – samtidig om det motsatte. Slik, mellom boksiden og magasinet, mellom klasserom og virtuelle rom, og mellom skoleverk og kunstverk, står en tyngdekraft mot en annen på en måte som avgjørende griper inn i vår moderne selvforståelse og selvfølelse.
Gjennom produksjoner som Maybe it’s too nice? (2004) Trio for to skuespillere og spansk gitar – et visuelt hørespill for barn (2003), Verken offer eller bøddel (2005) og Utsnittet – Esse est percipi (2006), har det blitt synlig hvilke kunstnerisk og kommunikativt potensial som ligger i det audiovisuelle krysningspunktet mellom visuelt teater og hørespill. Dette gjelder ikke minst muligheten for en fleksibel, og dermed også mobil scenografi, hvor det nettopp er lyden og det komponerte lydlandskapet som – i interaksjon med skuespillernes bevegelser – blir til dynamisk dreiescene. Slik er grunnlaget også lagt for en mobil turneforestilling, hvor problemet med rom, lys og riggetid søkes løst i selve den utvidete hørespillformen.

Søk på tvers av populær- og ungdomsindustriens musikalske og verbale historier
Som inspirasjon for mitt arbeid med manus så vel som regi, ligger et bredt material hentet fra ungdomsmagasiner, TV- og radiokonsepter, film, nettblogger og populærmusikk. Slik dras det veksler på en metodologi hvor min dreiebok/manus like mye bygges opp gjennom lyd som gjennom tekst og handlingssekvenser. Paradoksene, de motstridende stemmene som bombarderer ungdomskulturen i spennet mellom læring og erfaring, kan på denne måten bringes i tale ved at ulike sceniske virkemidler gjensidig kommenterer hverandre nettopp i kraft av det visuelle hørespillets muligheter. Med ambisjon om å kunne være et kritisk feltstudium for ungdom, er håpet at det visuelle hørespillet skal kunne åpne for et flerstemt eller polyfont rom, hvor stemmene nettopp kan løses ut fra, og settes i motsetning til de eller dem som snakker. (dobbeltkommunikasjon som form) Handlinger på scenen trenger ikke å svare til den dialogen som høres, og dialogen kan legges i munnen til langt flere aktører enn dem man ser på scenen.

Produsent: Transiteatret-Bergen
Produsent (ekstern/prøveturné): Billy Lätt (Kulturskatten)

Co-produsenter:

Produsert av Transiteatret-Bergen i samarbeid med Kulturskatten i Telemark og Teater Ibsen . Forestillingen er produsert i Bergen/Skien februar og mars 2007. Prøvevisninger på Teater Ibsen (Skien) og prøveturné på skoler i Telemark 14.-23 mars 2007. Førpremiere: 19.april 2007 på Ibsenhuset i Skien.

Støttet av:

Den kulturelle skolesekken (NKR)

Aktuelt

Nov. 2017

Tre makroetyder, tre gjestespill på KhiO

I forbindelse med Dramaturgidager på KhiO ( 22.11 - 08.12) presenteres tre forestillinger ( makroetyder) utviklet i et tett samarbeid mellom Transiteatret-Bergen og Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Nye forestillinger, nye Verktøy”. 

 Velkommen til visning på Kunsthøgskolen i Osl (Scene 1):

“Highway Hypnosis - Episode #1” - Onsdag 22. 11 og Torsdag 23. 11 kl 20:00 

U-DUB - kunsten å overleve unntakstilstanden” Lørdag 25. 11 kl 19:00 

“Radiohøyring - kunsten å høyra saman” Onsdag 6.12 kl 19:00 

NB! Påmelding til hver enkelt forestilling skjer separat. Begrensede plasser.

Dramaturgidager arrangeres av Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Nye forestillinger, nye verktøy” og Teaterhøgskolen. Klikk her for full...

Les mer...

Twitterfeed

Blogfeeds

Kontakt

Nov. 2017

Kontakt

E-post:
transiteatret [at] gmail.com

Produsent / Dgl.led.: Tor Christian F Bleikli

Tlf: (+47) 41 30 29 40 / epost: torcfb [at] gmail [punktum]com 

Kunstnerisk leder.:Tore Vagn Lid

Tlf: (+47) 928 19 654 /e-post: torevagn(at)gmail.com

Postadresse:
Transiteatret-Bergen
postboks 1189
5811 Bergen

Besøksadresse:
Hordaland Kunstsenter
Klosteret 17
5005 Bergen